Skurups kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Skurups kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Rydsgårds vattenverk 8 °dH Medelhårt
Skivarps vattenverk 8 °dH Medelhårt
Skurups vattenverk 8 °dH Medelhårt
Stenbergets vattenverk 12 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: http://www.skurup.se/vatten-och-avlopp