Sorsele kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Sorsele kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Ammrnäs 5 °dH Medelhårt
Blattnicksele 3 °dH Mjukt
Gargäs 4 °dH Mjukt
Sorsele 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.sorsele.se/default.asp?pageid=58916