Svenljunga kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Svenljunga kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Axelfors vattenverk 3 °dH Mjukt
Hillared vattenverk 5 °dH Medelhårt
Holsljunga vattenverk 8 °dH Medelhårt
Håcksvik vattenverk 2 °dH Mjukt
Kalv vattenverk 3 °dH Mjukt
Sexdrega vattenverk 5 °dH Medelhårt
Svenljunga vattenverk 3 °dH Mjukt
Åstafors vattenverk 3 °dH Mjukt
Östra Frölunda vattenverk 5 °dH Medelhårt
Överlida vattenverk 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.svenljunga.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/dricksvatten/provtagningvidvattenverk.4.694f5133136bf40fe584f5.html