Tingsryds kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Tingsryds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Fridafors 4 °dH Mjukt
Konga 2 °dH Mjukt
Korrö 3 °dH Mjukt
Linneryd 4 °dH Mjukt
Norraryd 4 °dH Mjukt
Ryd 4 °dH Mjukt
Rävemåla 3 °dH Mjukt
Tingsryd 2 °dH Mjukt
Urshult 2 °dH Mjukt
Väckelsång 2 °dH Mjukt
Yxnanäs 7 °dH Medelhårt
Älmeboda 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://tingsryd.se/boende-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvattenkvalitet/vattnets-hardhet/