Torsås kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Torsås kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Bergkvara 7 °dH Medelhårt
Bidalite 10 °dH Hårt
Brömsebro 5 °dH Medelhårt
Gullabo 8 °dH Medelhårt
Söderåkra 7 °dH Medelhårt
Torsås 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.torsas.se/Boende-miljoe-och-haelsa/Vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten/Vattenkvalitet.aspx