Tranemo kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Tranemo kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Dalstorp 5 °dH Medelhårt
Forum 5 °dH Medelhårt
Grimsås 1 °dH Mjukt
Hulared 4 °dH Mjukt
Ljungsarp 3 °dH Mjukt
Ljungsnäs 3 °dH Mjukt
Länghem 7 °dH Medelhårt
Nittorp 3 °dH Mjukt
Sjötofta-Bygärdesvägen 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvattnets-kvalitet/