Värmdö kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Värmdö kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
CD 7 °dH Medelhårt
Ingarö 12 °dH Hårt
Vattenverk AB 8 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: Enligt e-mail