Västerviks kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Västerviks kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Ankarsrum 1 °dH Mjukt
Björnsholm 2 °dH Mjukt
Blackstad 7 °dH Medelhårt
Blankaholm 5 °dH Medelhårt
Dalhem 12 °dH Hårt
Edsbruk 7 °dH Medelhårt
Gamleby 2 °dH Mjukt
Grönhult 5 °dH Medelhårt
Helgenäs 7 °dH Medelhårt
Hjorted 4 °dH Mjukt
Lofta 2 °dH Mjukt
Loftahammar 6 °dH Medelhårt
Stångeland 2 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Hart-eller-mjukt-vatten/