Växjö kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Växjö kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Berg 5 °dH Medelhårt
Braås 5 °dH Medelhårt
Brittatorp 3 °dH Mjukt
Dädesjö 5 °dH Medelhårt
Furuby 6 °dH Medelhårt
Lammhult 4 °dH Mjukt
Rottne 3 °dH Mjukt
Rydet 3 °dH Mjukt
Växjö 3 °dH Mjukt
Åby 7 °dH Medelhårt
Åryd 6 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Bygga--bo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Vilken-kvalitet-har-vattnet/