Vansbro kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Vansbro kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Centrala Vansbro 4 °dH Mjukt
Dala-Järna 4 °dH Mjukt
Lindesnäs 1 °dH Mjukt
Nås 4 °dH Mjukt
Sågen 4 °dH Mjukt
Äppelbo 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.dalavattenavfall.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/hart-eller-mjukt-vatten.html