Metallanalys

Beställ metallanalys för dricksvattnet

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, arsenik och uran förekommer i stora delar av landet och kan försämra kvaliteten på dricksvattnet.

Bly och zink är metallföroreningar som ofta debatteras då de kan läcka ut i dricksvattnet från främst blandare eller ledningar. För stora halter av dessa ämnen riskerar att påverka hälsan.

I kombination med andra kemiska egenskaper kan det skapas avlagringar runt kranar och missfärgningar i duschutrymmet.

En metallanalys säkerställer vilka halter av metaller som finns i vattnet. Aquagruppen rekommenderar alltid trygghetspaketet, där metallpaketet ingår, för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

Vid höga halter kan Aquagruppen hjälpa till att rekommendera filter för att avlägsna problemet.

Läs mer

Analysomfattning

Metaller
Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly
Kadmium
Krom
Nickel
Selen
Uran

Liknande produkter