Mikrobiologisk analys (bakterier)

Beställ mikrobiologisk vattenanalys

Mikrobiologisk vattenanalys och normalkontroll rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av trygghetspaketet, och bör ske vart tredje år.

Den mikrobiologisk undersökningen analyserar eventuella bakterier i dricksvattnet. Bakterierna riskerar att komma in i vattnet om brunnarna är otäta, vilket gör att ytvatten som är kontaminerat kan tränga in och orsaka bakterietillväxt.

Ytvattnet kan ha kontamineras från exempelvis närliggande avlopp eller gödsel. Det är viktigt att alltid följa upp analysen ordentligt.

Läs mer

Analysomfattning

Mikrobiologiska analyser
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn
Escherichia coli
Koliforma bakterier

Liknande produkter