Service

För att underlätta hela hanteringen kring service ber vi er fylla vårt service-formulär. Vi kontaktar er så fort vi blir lediga.

Hur ofta behöver du serva ditt vattenfilter?

En tumregel är att vattenfilter generellt behöver en enklare översyn vid behov. Beroende på hur hårt vattenfiltret arbetar kan det behöva en översyn både oftare eller mer sällan. När service skall utföras kan du ofta enkelt göra detta själv. Om du kontaktar oss kan vi utifrån vattenfiltrets skick göra en bedömning av kvalitén och sedan rekommendera ett passande intervall för framtida service. Hör av dig via formuläret eller kontakta oss, vi på Aquagruppen hjälper gärna till!