Är du storförbrukare?

Bostadsrättsförening, lantbruk eller livsmedelsproducent?

I vårt produktsortiment erbjuder vi  filter för tex. avhärdning, filtrering och desinfektion. Vi kan hjälpa till med projektering och dimensionering, kontakta oss gärna för ytterligare information.

 

Vattenfilter för större hushåll och flerhushåll

Fastigheter och flerhushåll med både kommunalt och egen vattentäkt kan vara i behov av en större lösning av vattenfilter. I borrade och grävda brunnar som delas till flertalet hushåll kan det uppstå i princip vilken problematik som helst. Ett vanligt förekommande problem i kommunalt vatten är förhöjd kalkhalt. För att slippa detta har vi en större variant av avhärdningsfilter som tål stora volymer vatten per dygn.

Filtret renar vattnet och minskar onödigt slitage på hushållsmaskiner, beläggningar och andra problem. Fastigheter som använder stora mängder dricksvatten varje dygn har särskilda behov. Vi är gärna behjälplig med att hitta det optimala filtret för just er.

 

Vattenfilter till industri och produktion

Hos oss på AquaGruppen finns en gedigen kunskap och erfarenhet av vattenrening inom livsmedelsproduktion och andra industrier. Vi har hjälpt flertalet matproducenter och slakterier med rent vatten oavsett problematik. Vi har även hjälpt bryggerier med vattenfiltrering för att få ett ökat resultat av slutprodukt. Om man har en egen brunn och använder dricksvattnet i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas man i de flesta fall av Livsmedelsverket föreskrifter för dricksvatten.

Detta är regler som innefattar bland annat hur höga halter av olika ämnen, mineraler och metaller som får finnas i vattnet. Dessa föreskrifter måste följas. Andra användningsområden för våra större vattenfilter är till exempel badhus och simhallar.

 

Rena vatten till lant- och jordbruk

Beroende på vilken typ av jordbruk som du har så kan kraven och behoven se olika ut. Oftast handlar det om dricksvatten till människor och boskap, rengöring av mjölkningssystem och olika typer av bevattningar. En ökad hårdhetsgrad i vatten, vilket leder till förhöjda halter av kalk, kan till exempel ge sämre effekter av bekämpningsmedel mot ogräs.

För att rena vattnet från kalk och korrigera hårdheten behövs ett avhärdningsfilter. Inom lantbruk och jordbruk kan det även förekomma mineraler, metaller och andra ämnen i vattnet som orsakar problem. Detta avhjälps enkelt med exempelvis ett järnfilter.

 

Vattenfilter och vattenrening för camping

Det är vanligt att campingar och stugbyar kan ha både stora och små utmaningar med kvalitén på sitt dricksvatten. Under högsäsongen ska vattenreningen kunna klara av väldigt stora volymer. Behovet kan även varierar beroende på om vattnet tas från egen vattentäkt eller det kommunala nätet, om närliggande sjöar kan påverka vattenkvalitén och andra lokala förutsättningar.

Vi har ett brett utbud av vattenfilter och kan tillsammans ta fram en passande rekommendation för just era behov. Hos AquaGruppen finns kunskap och erfarenhet av att bygga och dimensionera vattenfilter till campingar och stugbyar av olika storlekar.

Kontakta Andreas Karlsson för projektering och dimensionering. Vi hjälper dig hela vägen!