Aquabion

AQUABION är vår senaste produkt för fastigheter med problem med kalkbeläggningar.

AQUABION
AQUABION använder patenterad teknik för att förebygga kalkbeläggningar. Kalklösaren använder inget salt, ingen el, har ingen magnet och kräver inget underhåll.

AQUABION introducerade vi efter att kunder sökte ett alternativ till avhärdningsfilter där man inte behövde förändra vattnet genom att ta bort mineraler och tillsätta salt. Samtidigt spolas onödigt mycket rent vatten, tillsammans med salt, ut rakt i avloppet med avhärdningsfilter vilket gör att hushåll med egen brunn med låga grundvattennivåer också eftersökte mer effektiva alternativ.

All information om AQUABION hittar du på vår hemsida: aquabion.se.