Avsyrningsfilter

Med våra avsyrningsfilter slipper du surt och aggressivt vatten.


Avsyrningsfilter CA 30 DH

Avsyrningsfilter CA 30 DH


Åtgärdar:
  • Aggressivt vatten

Aggressivt vatten (kallas även surt vatten) fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner, maskiner och andra installationer. Följdskadorna är som regel så kostsamma att en investering i ett avsyrningsfilter återbetalar sig ganska snabbt.

Ett säkert tecken på aggressivt vatten är gröna beläggningar i handfat, runt blandare och i läckande toalettskålar. Den gröna färgen är koppar från rörledningar. Vatten med förhöjd kopparhalt kan till och med färga håret grönt. Avsyrningsfilter CA 30 DH är ett helautomatiskt avsyrningsfilter som löser problemet med aggressivt vatten.

Detta avsyrningsfilter finns i större modeller för samfälligheter, industri, lantbruk, m.m. Kontakta oss för mer information.


Teknisk data för Avsyrningsfilter CA 30 DH


Höjd 132 cm
Diameter 26 cm