Bakteriefilter / UV-filter

Vi har bakteriefilter och UV-filter som effektivt åtgärdar bakterier i dricksvattnet.

Läs mer

Frågor och svar om bakteriefilter & UV-filter