Järnfilter

Trött på bruna beläggningar av järn i ditt vatten? Med ett järnfilter får du ett kök och badrum helt utan missfärgningar. Samtliga järnfilter finns även för storförbrukning för exempelvis industri, jordbruk, bostadsrättsföreningar eller företag.

Järnfilter RIF 100 DELUXE

RIF 100 DELUXE åtgärdar effektivt höga halter av järn, mangan och svavelväte.

Järnfilter RIF 100 DELUXE

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan
 • Svavelväte

Ingår:

 • 8 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Inbyggd luftinjektor
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd
Som företag var vi först i Sverige med modellen Järnfilter Royal RIF 100 DELUXE. Detta är vår toppmodell av järnfilter för dig som vill ha minimalt underhåll tillsammans med maximal reningsfunktion. Vattenfiltret kan hantera järn och mangan upp till otroliga 20 mg/l. Styrenheten har data-backup med batteri, omfattande datalogg och luftningsutrustning för omtimal syresättning för att åtgärda illaluktande gaser (svavelväte). Järnfilter RIF 100 DELUXE kan kompletteras för att åtgärda aggressivt vatten. Uppgraderingen kallas Järnfilter RIF-C 100 DELUXE och innehåller pH-höjande egenskaper för att eliminera de problem som kommer tillsammans med vatten med lågt pH (aggressivt vatten). Detta järnfilter finns i större modell för samfälligheter, industri, lantbruk, m.m. Kontakta oss för mer information.

Teknisk information om Järnfilter RIF 100 DELUXE

Höjd132 cm
Diameter26 cm
Tidsstyrd automatik

Järnfilter RIF 100

Klassist järnfilter som effektivt och smart åtgärdar järn, mangan och svavelväte.

Järnfilter RIF 100

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan
 • Svavelväte

Ingår:

 • 8 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Inbyggd luftinjektor
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd
Vårt klassiska järnfilter Royal RIF 100 har renat vatten åt tusentals svenska hushåll. RIF 100 avlägsnar effektivt bort järn, mangan och illaluktande gaser (svavelväte). Detta vattenfilter tillåter miljömedveten backspolning efter förbrukning. Vattenmätaren i vattenfiltret mäter vattenförbrukningen i hushållet och håller reda på när det är dags att backspola och rena filtermassan. Allt sköts helt automatiskt. Detta järnfilter finns i större modell för samfälligheter, industri, lantbruk, m.m. Kontakta oss för mer information.

Teknisk information om Järnfilter RIF 100

Höjd132 cm
Diameter26 cm
Flödesstyrd automatik

Järnfilter F 100

Mindre järnfilter som även tar bort mangan.

Järnfilter F 100

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan

Ingår:

 • 4 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Inbyggd luftinjektor
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
Vårt järnfilter F 100 är för den prismedvetna konsumenten. Järnfiltret åtgärdar järn och mangan och har tidsstyrd backspolning. Som alla våra andra järnfilter är även Järnfilter F 100 helautomatisk för minimalt med underhåll. En uppgradering för att åtgärda aggressivt vatten kan göras. Modellen kallas då Järnfilter F-C 100 och innehåller pH-höjande egenskaper för att eliminera de problem som kommer tillsammans med vatten med lågt pH (aggressivt vatten). Detta järnfilter finns i större modell för samfälligheter, industri, lantbruk, m.m. Kontakta oss för mer information.

Teknisk information om Järnfilter F 100

Höjd132 cm
Diameter26 cm
Tidsstyrd automatik