Järnfilter REX 100

Sveriges bästa järnfilter
Åtgärdar:
 • Järn
 • Mangan
 • Aggressivt vatten
 • Svavelväte
Reducerar även:
 • Lukt
 • Arsenik
 • Uran
 • Koppar
 • Zink
 • Bly
 • Tungmetaller
 • Färg
 • Humus
 • Turbiditet
 • Sediment
Ingår:
 • 6 mån full återköpsgaranti
 • Monteringssats ingår
 • Helautomatisk
 • Förberedd för SEMI-installation
 • 4 års reningsgaranti
 • Byggs på beställning
 • Anpassas för ditt vatten
Tillgänglig för omgående leverans

Produktinformation

Garantera dig själv rent vatten med REX 100. Som ett av marknadens mest heltäckande vattenreningslösningar för enfamiljshus förenas hög effektivitet med unikt smidig konstruktion. Utöver att ta hand om de vanligt förekommande problemen med föroreningar på grund av överskott av de metalliska grundämnena järn och mangan så motverkas även den korrosion som uppstår till följd av surt och aggressivt vatten. Den effektiva filterlösningen minskar även i stor utsträckning förekomsten av övriga skadliga metaller och de radioaktiva ämnen som inte sällan hamnar i dricksvattnet. Har ni lagt märke till missfärgningar eller beläggningar i handfat och toalettstol? Eller har hushållsvattnet väldigt särpräglad smak och doft? Dessa är väldigt vanligt förekommande problem i svenska hushåll, och tydliga tecken på att man faktiskt behöver vattenfilter. Ofta uppstår problemen som en naturlig följd av markförhållanden, och är särskilt utbredda på fastigheter med egen brunn. Vidta långsiktigt effektiva åtgärder med enkel installation och individualiserat filter utifrån sammansättningen på ditt dricksvatten.

SEMI-installation

Teknisk information

Avsett för1 hushåll
Reningskapacitet25 liter/min
PlaceringEfter trycktank
Höjd132 cm
Diameter26 cm
VattenmätareInbyggd
Anslutning3/4” utvändig
Spolbehov20 liter/min
StyrenhetTidsstyrd

Installationsritning

Installation av vattenfilter Järnfilter REX 100