Kombinationsfilter

Kalk

KOMBI INTENSE

KOMBI INTENSE renar både mot järn, mangan och åtgärdar hårt vatten (med resthårdhet).

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan
 • Kalk
 • Svavelväte
 • Humus

Ingår:

 • 4 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Inbyggd luftinjektor
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd
Aquagruppen presenterar nu ett helt nytt kombinationsfilter på den svenska marknaden. Filtret eliminerar järn, mangan, kalk och ALL humus (gul missfärgning). Dessutom finns möjlighet till resthårdhet. Dom flesta kombinationsfiltren på markanaden eliminerar all kalk sk totalavhärdning. Detta påverkar VVS-system och smak mycket negativt. På vårt nya Kombi Intense finns möjligheten att släppa igenom små mängder kalk så totalavhärdning undviks. Filtrets driftsäkerhet är marknadsledande. Reningskapaciteten är upp till 15 mg/liter järn och mangan samt upp till 50 tyska grader (dH) kalk. Filtret eliminerar dessutom en del humus och en mindre mängd illaluktande gas (svavelväte) i vattnet.

Teknisk information om KOMBI INTENSE

Höjd167 cm
Diameter26 cm
Flödesstyrd automatik

RFA 600

Flaggskeppet RFA 600 renar både mot järn, mangan och åtgärdar hårt vatten.

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan
 • Kalk
 • Svavelväte
 • Humus

Ingår:

 • 4 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Inbyggd luftinjektor
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd
AquaGruppen var först i Sverige med att introducerade RFA 600. Denna modell byggs av noggrant utvalda komponenter och filtermassor. Resultatet är enastående. Bredden på rening är fantastisk. Filtret renar järn, mangan, kalk (hårt vatten). Dessutom åtgärdas humus och svavelväte till viss del. Allt i samma vattenfilter. RFA 600 är helautomatisk med flödesstyrd styrning och mäter själv vattenförbrukningen och backspolar endast när det behövs. För att minska saltförbrukningen används SSD-funktion. Filtret kan kombineras med ett patronfilter med avsyrningspatron för att undvika totalavhärdat vatten.

Teknisk information om RFA 600

Höjd116 cm
Bredd30 cm
Djup30 cm
Flödesstyrd automatik

RHN 200

Effektivt kombinationsfilter som åtgärdar både humus och nitrat

Åtgärdar:

 • Humus
 • Nitrat

Ingår:

 • 4 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd

Teknisk information om RHN 200

Höjd132 cm
Diameter26 cm
Flödesstyrd automatik
Tillhörande 75-liters saltbehållare

RAN 200

Effektivt kombinationsfilter som åtgärdar både kalk (hårt vatten) och nitrat.

Åtgärdar:

 • Kalk
 • Nitrat

Ingår:

 • 4 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd

Teknisk information om RAN 200

Höjd132 cm
Diameter26 cm
Flödesstyrd automatik
Tillhörande 75-liters saltbehållare

RAU 200

Effektivt kombinationsfilter som åtgärdar både kalk (hårt vatten) och uran.

Åtgärdar:

 • Kalk
 • Uran

Ingår:

 • 4 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd

Teknisk information om RAU 200

Höjd132 cm
Diameter26 cm
Flödesstyrd automatik
Tillhörande 75-liters saltbehållare

RAH 200

Effektivt kombinationsfilter som åtgärdar både kalk (hårt vatten) och humus.

Åtgärdar:

 • Kalk
 • Humus

Ingår:

 • 4 års renings- och funktionsgaranti
 • 6 månaders full återköpsgaranti
 • Helautomatisk
 • Monteringssats ingår
 • SEMI-installationsförberedd

Teknisk information om RAH 200

Höjd132 cm
Diameter26 cm
Flödesstyrd automatik
Tillhörande 75-liters saltbehållare