Nitratfilter


Nitratfilter RN 50

Nitratfilter RN 50


Åtgärdar:
  • Nitrat

Vårt nitratfilter RN 50 eliminerar effektivt nitrat från ditt vatten. Nitrat är direkt ohälsosamt i för stora mängder. Har man för höga halter i sitt dricksvatten ska vattnet inte ges till småbarn då nitrat gör att syreupptagningsförmågan i kroppen försämras.


Teknisk data för Nitratfilter RN 50


Höjd 66 cm
Bredd 30 cm
Djup 50 cm

Nitratfilter NC 50

Nitratfilter NC 50


Åtgärdar:
  • Nitrat
  • Aggressivt vatten

Vårt kombinationsfilter NC 50 eliminerar effektivt nitrat från ditt vatten. Dessutom höjer vi pH-värdet på ditt vatten och motverkar därigenom aggressivt vatten. Nitrat är direkt ohälsosamt i för stora mängder. Har man för höga halter i sitt dricksvatten ska vattnet inte ges till småbarn då nitrat gör att syreupptagningsförmågan i kroppen försämras.


Teknisk data för Nitratfilter NC 50