Nitratfilter

Höga halter kan vara farligt, speciellt för små barn, och bör åtgärdas med ett nitratfilter.

Läs mer

Frågor och svar om nitratfilter