Frågor och svar på vanliga vattenproblem

När man upptäcker att dricksvattnet inte är som det borde vara rekommenderar vi att man gör en vattenanalys. I det provet kan vi se vilka ämnen som kan ha orsakat problemen och ge råd kring passande vattenfilter för att åtgärda detta. Vanliga vattenproblem är exempelvis missfärgningar, hårt vatten och att ditt hår kan färgas grönt vid dusch. Mycket kalkavlagringar, dålig lukt eller konstig smak är saker som indikerar på att ett vattenprov behöver göras.

För dig som vill få en bra överblick av vattnets status erbjuder vi gratis vattenprover. Det är enkelt att testa själv, sedan analyseras provet och vi kan tillsammans titta på lämpliga vattenfilter, beroende på vad provet visar. För att få en djupare analys av sitt dricksvatten behöver man göra en ackrediterad vattenanalys.

På den här sidan berättar vi mer om de allra vanligaste frågorna och problem som dyker upp kring vatten, särskilt för dig som har dricksvatten från egen brunn. Här får du konkreta råd och tips kring hur du kan gå tillväga. Du kan även ta kontakt med oss för att få hjälp direkt.

Olika typer av vattenproblem