Järn och mangan orsakar ofta missfärgningar och dålig lukt i ditt vatten

Vad är järn och mangan?

Järn och mangan är två metalliska grundämnen på plats 25 och 26 i det periodiska systemet. Båda metallerna är vanligt förekommande naturligt i jordskorpan och därmed ett av det vanligaste förekommande problem hos svenska hushåll med egen brunn. Järn och järnmalm har dock haft betydande positiva effekter för Svensk ekonomi i form av brytning av järnmalm. LKAB bryter järnmalm i stora gruvor både i Kiruna och Malmberget.

Vattnet kan se helt klart och fint ut även om du har mycket järn och mangan. Först när järnen och mangan kommer i kontakt med syre synliggörs problemet både i vattnet och på ytor som vattnet kommer i kontakt med.

Har du mycket järn och mangan i ditt vatten är det inte ovanligt att du märker av bruna, mörka och svarta fläckar i badrumsporslin såsom handfat, toalett, kakel eller badkar. Även vittvätt kan bli gul- eller rödfärgad.

Är järn eller mangan farligt?

Att ha för mycket järn eller mangan kan vara farligt. Läs exempelvis Det är få som vet att mycket järn i vattnet kan vara farligt. (Ingegerd Rosborg, forskare). Även Livsmedelsverket när de skriver om järn, skriver att för mycket järn kan vara giftigt.

Även att få i sig för mycket mangan kan vara giftigt enligt Livsmedelsverket. Kroppen är relativt bra på att reglera manganhalten i kroppen men för mycket mangan kan påverka nervsystemet negativt. Speciellt barn är känsliga mot för mycket mangan då barn inte har fullt utvecklat regleringssystem mot mangan.

Sammantaget bör man hålla järn- och mangannivåer på en skäligen låg nivå. Enligt Livsmedelsverket bör mangan vara under 0.3 mg/l och järn bör vara under 0.5 mg/l. Dessa nivåer gäller hushåll med egen brunn. För kommunalt vatten är kraven ännu strängare.

Hur tar jag reda på om jag har mycket järn eller mangan i mitt vatten?

Med en utökad vattenanalys. En utökad vattenanalys testar flera parametrar av ditt vatten och ger en helhetsbild över hur ditt vatten mår. Dessa utökade vattenanalyser görs på ackrediterade laboratorium och kostar vanligtvis mellan 1000-2000 kr. Beställ utökad vattenanalys.

Det går också bra att få en första indikation med hjälp av ett gratis vattenprov (grovtest). Beställ gratis vattenprov:

Åtgärd mot järn och mangan i vatten

Järn och mangan åtgärdas enkelt och effektivt med ett järnfilter. Våra järnfilter åtgärdar järn, mangan och svavelväte. Allt i samma filter.

Se nedan hur enkelt det är att installera ett järnfilter från AquaGruppen med hjälp av en SEMI-installation. Ett koncept unikt för AquaGruppen.

Enkel SEMI-installation av järnfilter från AquaGruppen

Läs mer om järnfilter från AquaGruppen