Så upptäcker du arsenik i dricksvattnet

Arsenik är ett ämne som inte är bra att få i sig, men samtidigt svårt att upptäcka. Ämnet är färg-, lukt- och smaklöst. Enda sättet att upptäcka det eller utesluta att det finns i vattnet är genom att göra en vattenanalys. Aquagruppen utför en grundlig vattenanalys där du beställer ett prov hem, fyller vatten enligt medföljande instruktioner och skickar tillbaka vattnet till oss. Svaret kommer till dig via angiven e-post och vi kan därifrån vara behjälplig med att sätta in eventuella åtgärder.

Hur farligt är arsenik?

Arsenik kan orsaka omfattande hälsoproblem, framförallt om vi får i oss ämnet under längre tid. Det ökar risken för cancer i många delar av kroppen som exempelvis lever, lungor och urinblåsa. Ämnet kan dessutom påverka djur och natur eftersom det är så pass giftigt. Små barn är känsligare för att få i sig arsenik och det kan i värsta fall leda till diabetes och kronisk hosta. Inom EU finns ett gemensamt gränsvärde på maximalt 10 µg/l.

Fakta om arsenik

I naturen finns arsenik helt naturligt i berggrunden och marken. En tungmetall som är mycket giftigt och i koncentrerad mängd med lätthet kan döda en människa och orsaka permanenta skador. Många länder utomlands använder vatten med hög halt arsenik vid bevattning som den odlade grödan tar upp. Det är anledningen till att exempelvis ris ofta kommer upp som exempel att vara uppmärksam på. Idag är användningen av arsenik strikt reglerat i och med dess miljöpåverkan, framförallt används det inom metallindustrin.

Åtgärda förgiftat vatten med arsenikfilter

Är det för höga halter arsenik i vattnet krävs en åtgärd. Aquagruppen har flertalet arsenikfilter för både små och stora hushåll. Våra kommer med en funktions- och reningsgaranti på fyra år, vilket vi kan lämna eftersom att vi vet hur bra produkten är. Hushåll med egen brunn rekommenderas att genomföra ett vattenprov minst vart tredje år för att kunna upptäcka höga halter av ämnet i tid. Över tid kan det vara så att arsenik kommer från nya platser, exempelvis utsläpp, och letar sig in i den egna brunnen.