Få bort bakterier i dricksvattnet

I dricksvatten finns alltid en risk för olika typer av bakterier i vatten. E-coli är den vanligaste vilket kan orsaka sjukdomar hos både djur och människor genom att orsaka mag- och tarminfektioner. Åtgärdas inte problemet kan det bli kroniska besvär. Aquagruppen har ett brett sortiment av vattenfilter som kan hindra bakterier att föröka sig. Normalt upptäcks bakterier i dricksvatten först när en vattenanalys utförs. Är halterna hög går det då och installera ett effektivt bakteriefilter som är mycket effektivt.

Vad är koliforma bakterier?

E-coli och koliforma bakterier är två vanligt förekommande bakterier i dricksvatten. Bakterier som finns naturligt i kroppen som hjälper till med exempelvis matsmältningssystemet i kroppen. Därför kommer bakterierna normalt från avföring från både människor och varmblodiga djur. Finns det höga halter i dricksvatten kommer det från exempel gödsel eller avlopp som lyckats leta sig in. Denna bakterie har då förändrats till en annan typ vilken har en väldigt negativ inverkan på hälsan och behöver avlägsnas från vattnet.

E-coli bakterier i vatten

Det går inte att upptäcka E-coli i vatten med något av våra sinnen. Ingen lukt eller smak utan det krävs en grundlig vattenanalys. Aquagruppen utför vattenanalys där det skickas hem ett provkit till dig, du tar vattenprovet enligt medföljande instruktioner och skickar tillbaka proverna. Efter utförd analys kan vi guida och hjälpa till att hitta ett bra filter om behovet finns. Utför en vattenanalys för att upptäcka bakterier i dricksvatten med jämna intervaller om det är en egen brunn.

Vattenfilter mot bakterier

Färskvatten och stillastående vatten bildar snabbt bakterier som är en hälsofara. Ett UV-filter från Aquagruppen reducerar E-coli och koliforma upp till 99,99 %. Det är dessutom effektivt på mögelsvamp och odlingsbara mikroorganismer. Istället för att släpa på ringa vattendunkar är ett alternativ att använda osmosfilter. Kan användas på alla typer av anläggningar som i hemmet, fritidshuset eller husvagnen. Att ha ett dricksvatten av god kvalitet är viktigt och Aquagruppen hjälper gärna till att nå dit.