Grönt hår av vatten

Om du upptäcker att ditt hår har färgats grönt av vattnet i duschen är det sannolikt för att vattnet är aggressivt, även kallat surt vatten. Det som har hänt är att det aggressiva vattnet har lett till att metaller har hamnat i vattnet, så kallade kopparfällning i ledningarna. Det inträffar när vattnet har för aggressiv kolsyra, låg alkalinitet och för lågt pH-värde. Då blir det korrosions- och frätskador i rören där delar av metallen hamnar i vattnet och färgar det grönt. Detta kan även orsaka gröna beläggningar i toaletten och vasken.

Lågt PH ger surt och aggressivt vatten

Ett tydligt tecken på att vattnet har för lågt pH-värde är att det bildas gröna och blåaktiga beläggningar i exempelvis handfat, vask och toalett. Vattnets pH-värde bör vara mellan 7,0 och 9,0. Det är överskottet av kolsyre som trycker ner pH-värdet och gör att vattnet blir surt och aggressivt. För att ha koll på din vattenkvalité rekommenderar vi att med jämna mellanrum göra prover av vattnet. Med vår vattenanalys får du svar på vilka ämnen som finns i vattnet och vi kan sedan rekommendera ett passande vattenfilter.

Motverka grönt hår efter dusch

Vid lågt pH-värden och surt vatten har vi effektiva avsyrningsfilter som gör att du kan duscha utan att oroa dig för att håret ska färgas grönt. Den gröna beläggningen kan även sätta sig på kakel, i vasken och i hushållsmaskinerna, vilket kan orsaka materiella skador som är svåra att tvätta bort. Med avsyrningsfilter som höjer ph-värdet till de rekommenderade nivåerna slipper du de höga halterna av kolsyra, som orsakar kopparfällning i vattnet som sedan leder till att håret kan färgas grönt av duschvattnet.

Varför blir det grönt vatten i kranen?

Att ha problem med grönt vatten är oftast ett problem för dig som har vattenförsörjningen genom en egen brunn. Dock du även du som har kommunalt vatten bli drabbad av grönt vatten i kranen. Vanligtvis beror detta på att fjärrvärmecentralen håller på att felsöka ett misstänkt problem. När man gör detta kan man tillsätta ett natriumsalt som heter pyranin. Ämnet färgar vattnet grönt vilken gör att man då kan identifiera vart det finns eventuella vattenläckor i systemet. Pyranin är helt ofarligt. Så om du har fjärrvärme och upptäcker att det kommer grönt vatten är det ingen fara, utan det är högst sannolikt en felsökning från fjärrvärmecentralen som är orsaken.