Utslag och klåda efter dusch

Hudirritation efter en dusch är inget ovanligt. Utslag och klåda behöver inte betyda allergier utan det finns ofta en bakomliggande orsak i vattnet. Ett av de vanligaste problemen som finns i vattnet är höga halter av koppar då vattnet har ett lågt pH-värde eller höga halter av kalk och då ett högt pH-värde. Första steget vid misstanke om problem med vattenkvaliteten är att boka en vattenanalys. Aquagruppen hjälper då till att ringa in problemet och kan rekommendera ett passande filter.

Vatten som orsakar hudirritation

Ett surt vatten har en hög halt av kopparutfällning som kan orsaka vattenallergi symptom. Vid en varm dusch kommer hudens porer att öppna upp sig. Då kan kopparpartiklar fastna vilket snabbt kan leda till både klåda och utslag. Samma gäller vid hårt vatten då det finns höga halter av kalk som besvärar din hud. Ett avhärdningsfilter är mycket effektivt och kommer att göra det möjligt att ta en dusch utan att få en allergisk reaktion på huden.

Har jag vattenallergi?

Det finns något som heter vattenallergi vilket är ett mycket ovanligt tillstånd. Idag finns inget botemedel men problemen kan minska och försvinna med tiden. För att lindra besvären sätts olika typer av mediciner in. Har du misstanke om vattenallergi ska du alltid kontakta sjukvården. Eftersom tillståndet är så pass ovanligt är det alltid bra att också utreda vattnets kvalitet. Rekommenderat att utföra en vattenanalys vart tredje år för dig med enskilt vatten då kvaliteten kan förändras över tid.

Rena vattnet med nytt filter

Aquagruppen har ett brett sortiment av vattenfilter som effektivt skapar en god vattenkvalitet. Det går lika bra att montera ett i villan som fritidshuset. Utslag och klåda efter dusch är inte speciellt trevligt. Efter utförd vattenanalys kan vi rekommendera olika lösningar för att vattnet ska hålla en hög kvalitet. Vattenfilter och olika reningssystem kan anpassas för att fungera till både små och stora hushåll. Njut av duschen utan att få besvär efteråt med vatten som har ett neutralt pH-värde.