Hur mycket vatten använder vi?

Vattenförbrukningen per person i Sverige är ungefär 140 liter per dygn, varav drygt hälften är varmvatten. Snittet är uträknat baserat på den kommunala användningen av vatten. Det visar också på att vi ständigt minskar vår förbrukning och blir mer medveten om hur hög vattenförbrukning vi har. Till stor del används vatten till vår personliga hygien, som dusch och att spola toaletten. Att förbruka vatten är både en kostnad och kan bidra till att akut vattenbrist uppstår i vissa delar av landet. 

Vad är en normal vattenförbrukning för villa?

Det finns flera faktorer som påverkar vattenförbrukningen för en villa. Snittet per person ligger på 140 liter/dygn per person, vilket innebär att antalet personer är en avgörande faktor. Småbarnsfamiljer kan ha större behov av att till exempel oftare köra tvättmaskin. Ett vanligt snitt för en normal vattenförbrukning i en villa landar på 50 kubik/person på årsbasis. Tänk alltid på hur ni använder ert vatten för att undvika att vattenförbrukningen är onödigt hög.

Vattenförbrukning för dusch, tvättmaskin & toalett

I Sverige är vi vana att bara vrida på kranen för att kunna använda varmvatten och ta en dusch. Det är lätt att starta en tvättmaskin och spola i toaletten. Hur stor vattenförbrukning som en dusch kräver är det få som vet. En dusch på endast fem minuter innebär att vi förbrukar 45 liter vatten. Vi använder även minst 10 liter vatten till mat och dryck under en dag. För att spola i toaletten går det åt ungefär 30 liter/dag.

Så kan du sänka din vattenförbrukning

Första steget är att bli medveten om att vi förbrukar vatten i allt som vi utför. Se till att det inte finns kranar som droppar och välj snålspolande toaletter. Många hushållsapparater har idag eko-lägen vilket innebär att mindre vatten förbrukas. Allt behöver inte ske på samma dag men genom att hela tiden utmana dig själv till att ständigt bli bättre. Du kan exempelvis ta kortare duschar och undvik att köra halvfulla hushållsmaskiner.