Vad är vitt vatten?

Vitt vatten är precis som namnet antyder, vattnet från kranen får en vit färg. Det kan bero på flertalet anledningar och är viktigt att kontrollera närmare vad det beror på. Luftbubblor eller kalk – ta reda på den bakomliggande orsaken. Beställ en vattenanalys för att kontrollera hur mycket kalk som finns i vattnet från kranen. Provet skickas hem till dig och du genomför det enligt instruktioner hemma och skickar sedan åter till oss. Vi analyserar vattenprovet och delger dig resultatet.

Därför får du vitt vatten i kranen

Kommer det vitt vatten ur kranen kan det bero på att luft har letat sig in i systemet vilket är helt ofarligt. Det finns dock risk för att vattnet innehåller mycket kalk vilket kan orsaka en rad problem. Visar analysen av vitt vatten på förhöjda värden med kalk rekommenderar vi installation av ett effektivt avhärdningsfilter. Det vatten som då tappas upp från kranen kommer vara klart och inte längre vitt eller grumligt, lite extra lyx i det egna hemmet helt enkelt.

Är vitt vatten farligt?

Det är inte farligt med vitt vatten sett ur ett hälsoperspektiv för den enskilde personen, men VVS-systemet kan istället ta stor skada. Kalk orsakar besvärliga beläggningar som kan orsaka stopp i ledningar men också alla köksapparater som används. Om det pågår under en längre tid kan det bli väldigt dyrt att åtgärda den skada som har uppkommit. En annan aspekt är avlagringar som bildas i kastruller och tvätt som är svårt att få rent. Därför rekommenderas åtgärder för välmående ledningar som håller under många år framåt.

Grumligt vatten från egen borrad brunn

Egen borrad brunn ställer extra krav på dig som fastighetsägare. Att genomföra en vattenanalys med jämna intervaller är viktigt, men också att genomföra en vattenanalys. Grumligt vatten från en borrad brunn kan ha flera orsaker och det är alltid viktigt att utesluta så det inte är hälsofarliga aspekter. Är vattnet vitt och grumligt rekommenderas att du spolar kallt vatten en längre stund, om problemet kvarstår finns bra analyser att genomföra av vattnet. Åtgärda ett vitt grumligt vatten från kranen och undvik att det uppstår andra skador till följd av mycket kalk.