Gratis vattenprov

För att ge dig korrekt förslag på vattenrening krävs det kunskap om ditt vatten. Det får man enkelt genom att göra ett gratis vattenprov. Fyll i formuläret nedan så skickar vi ut en provflaska och följesedel som ni sedan fyller i och skickar tillbaka till oss. Detta vattenprov är förstås helt gratis!

Beställ gratis vattenprov för dricksvatten

För dig med egen brunn är det viktigt att regelbundet göra kontroller på dricksvattnet. Enligt riktlinjerna från Livsmedelsverket bör ett vattenprov i egen brunn göras minst vart tredje år. För att du ska få ett korrekt förslag på vilken vattenrening som behövs krävs det kunskap om ditt vatten. Det får du genom att göra ett vattenprov av dricksvattnet. Ett dåligt vatten kan både vara en hälsofara för människor och djur samt även orsaka skador på rör, ledningar och hushållsapparater. Vi erbjuder dig ett gratis vattenprov utan att du förbinder dig till något.

Testa ditt dricksvatten själv

Du ger en kort beskrivning av problemet på följesedeln som kommer med provflaskan. Vi analyserar vattnet och ger dig svar inom 5-10 arbetsdagar, helt gratis (returporto tillkommer i form av två frimärken). Du får provkitet inom 1-3 vardagar efter din beställning via formuläret. Vattenprovet ger en grov uppfattning om kvaliteten på vattnet där vi testar ett antal viktiga parametrar. Det är en bra start för att få en första bedömning av vattnet. Om man däremot vill ha en utökad analys bör man istället välja bland våra ackrediterade vattenanalyser.

Vad analyseras?

Följande parametrar undersöks: pH, dH (tyska hårdhetsgrader), alkalinitet, järn (Fe), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), lukt samt en okulär besiktning.