Två stora nyheter från AquaGruppen

Nu växlar vi upp tempot och lanserar två stora nyheter inför 2019.


Lansering #1: REX vattenfilter

REX vattenfilter är vårt mest avancerade vattenfilter hittils med enastående reningskapacitet. Självklart med 8 års reningsgaranti!

Åtgärdar

 • Järn
 • Mangan
 • Arsenik
 • Svavelväte
 • Uran
 • Koppar
 • Zink
 • Bly
 • Tungmetaller

Filtrerar även

 • Lukt
 • Färg
 • Humus
 • Turbiditet
 • Sediment

Lansering #2: SEMI-INSTALLATION

Alla vattenfilter från AquaGruppen är medvetet enkla att driftsätta och hantera. SEMI-installation gör det enkelt och billigt för dig att driftsätta och äga ditt vattenfilter.

Kolla på videon ovan som beskriver vårt koncept SEMI-installation.