Sedimentfilter


Sedimentfilter 25

  • Partiklar
  • Sediment

Detta filter eliminerar partiklar och sediment ner till mellan 3-5 mikron i vattnet. Som jämförelse är en bakterie mellan 0,2-2 mikron.

Detta är tredje generationens sedimentfilter och är betydligt mer kraftfullt än övriga sedimentfilter på marknaden. Ett klassiskt sedimentfilter eliminerar partiklar ner till ca 25 mikron.

Filtret är av så kallad absorbtionstyp, vilket innebär att filtermassan samlar upp och behåller sediment. Vid backspolning spolas en del sediment till avlopp medan vissa typer av sediment absorberas i massan.


Teknisk data för Sedimentfilter 25


Spolbehov 28 liter / min
Höjd 132 cm
Diameter 26 cm