Humusfilter


Humusfilter RH 200

Humusfilter RH 200


Åtgärdar:
  • Humus


Teknisk data för Humusfilter RH 200


Höjd 132 cm
Diameter 26 cm
Flödesstyrt
Tillhörande 75 liters salttank