Patronfilter

Big Blue Filterhus

Filterhus för våra patroner. Filterhuset med patron kan också användas som komplement till existernade vattenfilter.

Åtgärdar:

 • Se patroner nedan

Ingår:

 • Filterhus
 • Väggfäst
Perfekt filterhus att använda för mindre hushåll så som fritidshus eller sommarstuga. Denna lösning av vattenrening går också bra att använda som komplement för redan existerande vattenfilter. Speciellt bra är det att komplettera med en avsyrningspatron efter ett vattenfilter som använder sig av saltlösning, ex RFA 600, humusfilter eller liknande. Köp till den patron som behövs för att ågärda de problem du upplever med ditt vatten. Patronerna är enkla att installer och att byta ut.

Teknisk information om Big Blue Filterhus

Höjd60 cm
Diameter19 cm
Anslutning3/4" utvändig

Järnpatron

Järnpatron för effektiv rening av järn och mangan i vattnet.

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB Filterhus
 • Passar AquaPoint

Teknisk information om Järnpatron

Kolpatron

Kolpatron som renar från många olika vattenproblem.

Åtgärdar:

 • Lukt
 • Smak
 • Färg
 • Organiskt material
 • Humus
 • Tungmetaller
 • Bekämpningsmedel
 • Sediment ner till 10 mikron

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB Filterhus
 • Passar AquaPoint

Teknisk information om Kolpatron

Svavelvätepatron

Svavelvätepatron för effektiv åtgärd mot svavelväte (dålig lukt).

Åtgärdar:

 • Svavelväte

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB Filterhus
 • Passar AquaPoint

Teknisk information om Svavelvätepatron

Sedimentpatron

Sedimentpatron för effektiv åtgärdning av sediment.

Åtgärdar:

 • Sediment

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB Filterhus
 • Passar AquaPoint

Teknisk information om Sedimentpatron