Patronfilter

För fritidshus och sommarstugor passar både BigBlue filterhus och AQUAPOINT perfekt. Båda lösningarna använder samma filterpatroner som kan installeras i kombination för att åtgärda problem i just ditt vatten. Systemet med filterpatroner kräver ingen el och kräver heller inget avlopp. Patronerna har lång livslängd och bytas enkelt ut efter behov.


BigBlue filterhus

Filterhus för våra patroner. Filterhuset med patron kan också användas som komplement till existernade vattenfilter.

BigBlue filterhus

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan
 • Svavelväte

Ingår:

 • Filterhus
 • Väggfäste

Perfekt filterhus att använda för mindre hushåll så som fritidshus eller sommarstuga. Denna lösning av vattenrening går också bra att använda som komplement för redan existerande vattenfilter.

Speciellt bra är det att komplettera med en avsyrningspatron efter ett vattenfilter som använder sig av saltlösning, ex RFA 600, humusfilter eller liknande.

Köp till den patron som behövs för att ågärda de problem du upplever med ditt vatten. Patronerna är enkla att installer och att byta ut.


Teknisk data för BigBlue filterhus


Höjd60 cm
Diameter19 cm
Anslutning3/4" utvändig

Järnpatron

Järnpatron för effektiv rening av järn och mangan i vattnet.

Järnpatron

Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB filterhus
 • Passar AQUAPOINTAvsyrningspatron

Avsyrningspatron för att åtgärda aggressivt vatten med lågt pH-värde.

Avsyrningspatron

Åtgärdar:

 • Aggressivt vatten
 • Lågt pH-värde

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB filterhus
 • Passar AQUAPOINTKolpatron

Kolpatron som renar från många olika vattenproblem.

Kolpatron

Åtgärdar:

 • Lukt
 • Smak
 • Färg
 • Organiskt material (Humus)
 • Tungmetaller
 • Bekämpningsmedel
 • Sediemnt ner till 10 mikron

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB filterhus
 • Passar AQUAPOINTSvavelvätepatron

Svavelvätepatron för effektiv åtgärd mot svavelväte (dålig lukt).

Svavelvätepatron

Åtgärdar:

 • Svavelväte

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB filterhus
 • Passar AQUAPOINTSedimentpatron

Sedimentpatron för effektiv åtgärdning av sediment.

Sedimentpatron

Åtgärdar:

 • Sediment

Ingår:

 • Lång livslängd
 • Passar BB filterhus
 • Passar AQUAPOINT


Behöver ni service av vattenfilter av våra äldre modeller. Fyll i vårt serviceformulär.