Radonfilter


Radonett

Radonett


Åtgärdar:
  • Radon

Radonavskiljaren tar bort minst 97% men vid normal drift ca 99%. Om det förekommer kalk, järn och-/eller mangan i vattnet måste filter mot detta monteras före radonavskiljaren, detta för att säkerställa den höga driftsäkerheten.


Teknisk data för Radonett


Höjd 104 cm
Bredd 32 cm
Djup 58 cm