Bräcke kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Bräcke kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Albacken 8 °dH Medelhårt
Bräcke 6 °dH Medelhårt
Dockmyr 4 °dH Mjukt
Fjällsta 8 °dH Medelhårt
Flatnor 8 °dH Medelhårt
Gällö 8 °dH Medelhårt
Hunge 5 °dH Medelhårt
Kälarne 5 °dH Medelhårt
Nyhem 4 °dH Mjukt
Pilgrimstad 10 °dH Hårt
Revsund 8 °dH Medelhårt
Rissna 3 °dH Mjukt
Stavre 6 °dH Medelhårt
Sörbygden 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.bracke.se/medborgare/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/vattenkvalitet.4.73773db514ee2ab085a9f30.html