11%

Järnfilter & Manganfilter F-C100

Järnfilter & Manganfilter F-C100 är ett helautomatisk backspolande filter helt fritt ifrån kemikalier för rening av järn och mangan, neutraliserar även aggressiv kolsyra och höjer pH-värdet. För rening av svavel rekommenderas en luftinjektor som tillbehör.

Filtret ska efterfyllas med Magnodol CM 2-3 gånger per år, påfyllnadshål finns för enklare påfyllnad.

F-C100 levereras komplett och redo för installation, el och avlopp måste finnas i nära anslutning till filtret.

* För rening av mangan krävs ett pH-värde på minst 8,0

Detta filter finns även i större modeller. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

Teknisk information

F-C 100
Avsett för 1 hushåll
Reningskapacitet 25 liter/min
Placering Efter trycktank
Höjd 132 cm
Diameter 26 cm
Styrenhet Tidsstyrd
Anslutning ¾" utvändig
Spolbehov 22 liter/min
Typ Tank

Liknande produkter