Uranfilter RU

Med vårt uranfilter RU kan du uppleva ett sunt vatten utan uran.

Uran kan förekomma naturligt i dricksvattnet. Halten bör inte överstiga 30 µg/liter då ämnet kan påverka njurfunktionen. Är uranhalten förhöjd bör det inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

AquaGruppen introducerar nu den absolut senaste tekniken vad gäller filtermassor och filterventil. Nya generationens kombinationsfilter med SSD-funktion, flödesstyrning, unik filtermassa och marknadens absolut senaste filterventil är både kostnadseffektiv (mycket lägre saltförbrukning) och en klok investering.

Filtrets driftsäkerhet har genom marknadens mest avancerade system bidragit till att garantierna fördubblas.

El och avlopp måste finnas i nära anslutning till filtret.

Detta filter finns även i större modeller. Kontakta oss för mer information.

Teknisk information

RU 200 RU 500
Avsett för 1 hushåll 2-5 hushåll
Reningskapacitet 20 liter/min 40 liter/min
Placering Efter trycktank Efter trycktank
Höjd 132 cm 162 cm
Diameter 26 cm 30 cm
Vattenmätare Inbyggd Inbyggd
Anslutning ¾" utvändig ¾" utvändig
Spolbehov 15 liter/min 20 liter/min
Styrenhet Flödesstyrd Flödesstyrd
Typ Tank + salttank Tank + salttank
Salttank volym 75 liter 75 liter