Flourid i dricksvatten

I borrad brunn är det vanligast förekommande med Flourid i dricksvatten. Hur stor halten är kan variera kraftigt och över tid kan en hög dos vara hälsofarlig. Det är ett ämne som inte går att upptäcka på annat sätt än genom en vattenanalys. Aquagruppen utför grundlig vattenanalys för att säkerställa vattens hälsostatus. Det hjälper oss att ringa in eventuella problem och det är möjligt att installera ett filter som avlägsnar de höga halter av Fluorid som finns i dricksvattnet.

Vad är flourid?

Fluorid är ett grundämne som naturligt finns i berggrunden. Inget vatten är helt fritt från fluorid, utan det finns alltid i viss utsträckning. Det är vanligt att hitta ämnet i områden där det finns gott om kalciumfluorid. Ämnet finns exempelvis i tandkräm där det benämns fluor, men fluorid är den korrekta benämningen. I små mängder är det bra för tänderna och kan skydda mot karies, men det är viktigt att hålla koll på vilken halt vattnet har.

Är det farligt med flour i dricksvatten?

Låga halter av fluor är bra, men vid höga doser är det nödvändigt att installera ett vattenfilter. Barn är känsligare än vuxna. Redan vid låga halter av fluorid riskerar de få så kallade fläckar på tänderna, som kan leda till allvarliga kariesangrepp. Höga doser kan leda till en sjukdom med namnet ostefluoros. Då ökar benmassa och bentäthet vilket leder till minskad rörlighet och smärta. Gravida kvinnor bör helt avstå från att konsumera vatten som innehåller fluorid.

Rena vattnet från flourid

Första steget till ett hälsosamt vatten är att beställa en vattenanalys. Analysen skickas per post, du tar själv provet och skickar tillbaka för analys. Hushåll med eget vatten rekommenderar Livsmedelsverket att en analys genomförs minst var tredje år. Det finns osmosfilter för alla behov, från små modeller som är optimal i husvagn till mer de som klarar av att hantera hushåll som omfattar flera familjer. Aquagruppen hjälper gärna till att guida till rätt lösning för er.