Vattnet smakar salt

Dricksvatten som har väldigt salt smak kan ha flera orsaker. Det kan både vara en yttre påverkan och vara något som naturligt finns i marken. Yttre påverkan kan vara exempelvis vägsalt som letar sig ner tillsammans med grundvattnet i brunnen. Djupt ner i marken kan även rester från istiden finnas vilket bidrar till en ökad halt natrium i vattnet. Om brunnen ligger i närheten av havet kan det vara havsvatten som påverkar vattenkvaliteten. Salt smak kan alltså ha flertalet bakomliggande orsaker.

Vad är natriumklorid?

Natriumklorid består av två grundämnen – natrium och klorid. När dessa två ämnen slås samman uppkommer vad vi brukar säga koksalt eller vanligt bordssalt. En vattenanalys kommer att mäta respektive ämne för sig, och få fram två värden. Analysen skapar riktvärden och kan visa på vilken status som vattnet har. Det är två grundämnen som finns naturligt i jordskorpan. Är dessa värden över befintliga gränsvärden är det en förklaring till vattnets salta smak och lämplig åtgärd kan sättas in.

Hur påverkar natrium dricksvattnet?

Först och främst får dricksvatten med hög natriumhalt en salt smak, kaffe och mat kan smaka konstigt. Det har en väldigt frätande effekt på ledningar och påskyndar rostangrepp drastiskt. Hushållsapparater, rör och annat slits väldigt hårt. Det kan i förlängningen orsaka omfattande och kostsamma skador som hade kunnat undvikas. På exempelvis diskbänken kan vita beläggningar uppstå och det är svårt att hinnan av salt borta. Natrium i dricksvatten är inte direkt hälsofarligt, men rekommenderas att snarast vidta åtgärder mot.

Rena vattnet från natrium

Boka en grundlig vattenanalys från Aquagruppen. Provtagningskit och instruktioner kommer per post, följ dessa och skicka provet åter. Svaret kommer till din angivna mejl och utifrån angivna värden jämfört med referensintervaller går det att bedöma halten natrium i vatten. Är det för höga halter finns idag effektiva osmosfilter att installera. Nivån av natriumklorid i ditt vatten kommer att minimeras vilket bidrar till en bättre smak och minskat slitage. Det finns filter i alla storlekar och till varje behov!