Järnfilter & Manganfilter REX100

Järnfilter & Manganfilter REX100 är ett helautomatisk filter med flödesstyrd backspolning, helt fritt ifrån kemikalier för rening av Järn, Mangan och Svavelväte.

REX100 reducerar även till viss del Humus och vissa tungmetaller så som Arsenik, Bly och Uran.

REX100 levereras komplett och redo för installation, el och avlopp måste finnas i nära anslutning till filtret.

* För rening av mangan krävs ett pH-värde på minst 8,0

Detta filter finns även i större modeller. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

Teknisk information

REX 100
Avsett för 1 hushåll
Reningskapacitet 28 liter/min
Placering Efter trycktank
Höjd 132 cm
Diameter 26 cm
Vattenmätare Inbyggd
Anslutning 3/4” utvändig
Spolbehov 20 liter/min
Styrenhet Flödesstyrd
Typ Tank

Liknande produkter