9%

Järnfilter & Manganfilter RIF100

Järnfilter & Manganfilter RIF100 är ett helautomatisk filter med flödesstyrd backspolning, helt fritt ifrån kemikalier för rening av järn, mangan och Svavelväte.

RIF100 levereras komplett och redo för installation, el och avlopp måste finnas i nära anslutning till filtret. Filtermassan i RIF100 är helt pH-neutral vilket menas att pH-värdet inte påverkas av filtrets filtermassa.

* För rening av mangan krävs ett pH-värde på minst 8,0

Detta filter finns även i större modeller. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

Teknisk information

RIF 100
Avsett för 1 hushåll
Reningskapacitet 28 liter/min
Placering Efter trycktank
Höjd 132 cm
Diameter 26 cm
Styrenhet Flödesstyrd
Vattenmätare Inbyggd
Anslutning ¾" utvändig
Spolbehov 18 liter/min
Typ Tank

Liknande produkter