Vad är mangan?

Mangan är ett grundämne som finns helt naturligt i berggrunden och tar sig in i grundvattnet. Ofta upptäcks detta järnliknande ämne i egen brunn genom att det börjar finnas svart och/eller grå missfärgningar på vita ytor som dusch, tvätt och liknande. Eftersom att mangan tränger in i grundvattnet kan det uppkomma efter något år, genomför därför en övergripande vattenanalys med jämna intervaller. Börjar ditt vatten visa tecken på missfärgningar som skulle kunna vara mangan rekommenderas att omgående utföra en analys.

Är det farligt med mangan i vatten?

Finns det mangan i dricksvattnet är det viktigt att åtgärda eftersom att ämnet är giftigt. Framförallt kan det påverka små barn men även vuxna människor kan bli förgiftade. Ämnet påverkar nervsystemet  vilket kan leda till en rad olika besvär som kvarstår livet ut. Vi får i oss det både genom att dricka vatten och äta livsmedel som exempelvis har kokats i det vattnet. Påverkan kan också uppstå på rör och ledningar samt att alla missfärgningar är svåra att få bort.

Ta bort mangan i dricksvattnet

Visar analysen på att det finns höga halter mangan i ditt dricksvatten behöver det åtgärdas. Idag finns mycket effektiva filter som kan anpassas och byggas att passa allt från det lilla hushållet till större industrier. Järn- och manganfilter har en god effekt att filtrera bort och neutralisera vattnet vilket åtgärdar problemet. Många märker det framförallt genom att det inte längre uppstår olika avlagringar. Bra för både hälsa och vattenledningar för ett kvalitativt dricksvatten att njuta av.

Gränsvärden för mangan

Det finns olika gränsvärden för de som pratar om mangan i dricksvatten. I Sverige använder vi ett gränsvärde på 0,3 milligram/l för privata brunnar, 0,5 milligram/l för kommunalt dricksvatten och WHO har ett gränsvärde på 0,4 milligram/l. Beställ en vattenanalys och undersök vilken del av mangan som finns i ditt vatten. I provutrustningen finns tydliga instruktioner och behållare att fylla upp och skicka tillbaka till oss på Aquagruppen. Efter utförd analys presenterar vi resultatet och kan rekommendera ett passande järn- och manganfilter.