Älmhults kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Älmhults kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Delary 6 °dH Medelhårt
Diö 6 °dH Medelhårt
Fanholm 4 °dH Mjukt
Göteryd 4 °dH Mjukt
Hallaryd 4 °dH Mjukt
Häradsbäck 5 °dH Medelhårt
Pjätteryd 6 °dH Medelhårt
Virestad 5 °dH Medelhårt
Älmhult 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.almhult.se/sv/byggabo/boialmhult/vattenochavlopp/vatten/vattenkvalitet.4.40681f1210df538087680006822.html