Åmåls kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Åmåls kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Edsleskog 6 °dH Medelhårt
Fengersfors 3 °dH Mjukt
Fröskog 3 °dH Mjukt
Tösse 6 °dH Medelhårt
Åmåls tätort 3 °dH Mjukt
Ånimskog 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.amal.se/teknisk-service/vatten-avlopp/vatten/vattenkvalitet/