Årjängs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Årjängs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Holmedal 10 °dH Hårt
Lennartsfors 4 °dH Mjukt
Sandaholm/Svensbyn 1 °dH Mjukt
Tenvik 7 °dH Medelhårt
Töcksfors 1 °dH Mjukt
Årjäng 1 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.arjang.se/sv/Invanare/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/Vattnets-kvalitet/