Bengtsfors kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Bengtsfors kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Bengtsfors 4 °dH Mjukt
Billingsfors 6 °dH Medelhårt
Bäckefors 4 °dH Mjukt
Dals Långed 6 °dH Medelhårt
Gustavsfors 2 °dH Mjukt
Lästvik 6 °dH Medelhårt
Skåpafors 4 °dH Mjukt
Ödskölt 6 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.bengtsfors.se/sidor/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp.html