Eda kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Eda kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Adolfsfors 2 °dH Mjukt
Charlottenberg 4 °dH Mjukt
Eda Glasbruk/ 4 °dH Mjukt
Flogned 2 °dH Mjukt
Koppom 2 °dH Mjukt
Köla 2 °dH Mjukt
Skillingsfors 8 °dH Medelhårt
Åmotfors 10 °dH Hårt

Informationen kommer ifrån: https://eda.se/vatten-och-avlopp/vatteninformation__36873