Finspångs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Finspångs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Byle 4 °dH Mjukt
Finspång 4 °dH Mjukt
Grytgöl 6 °dH Medelhårt
Hävla 9 °dH Medelhårt
Igelfors 6 °dH Medelhårt
Rejmyre 2 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.finspang.se/finspangstekniskaverk/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Vattenkvalitet/