Heby kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Heby kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Haga 6 °dH Medelhårt
Harbo 6 °dH Medelhårt
Heby 8 °dH Medelhårt
Huddunge 10 °dH Hårt
Morgongåva 8 °dH Medelhårt
Runhällen 5 °dH Medelhårt
Tärnsjö 6 °dH Medelhårt
Vittinge 8 °dH Medelhårt
Östervåla 6 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: https://heby.se/samhalle-infrastruktur/vatten-och-avlopp/dricksvatten/